“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ประเมินห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2560 รอบที่ 2 (ผู้ประเมิน ศูนย์พัฒนาวิชาการห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร) วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,156
ปีนี้
29,399
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด