“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

กิจกรรมอบรมการซ่อมหนังสือ ในงาน “ต.อ.นิทรรศ ๘ ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา” วันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,480
ปีนี้
8,348
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด