“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

กิจกรรมอบรมทำ Pop-Up วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ในงาน “ต.อ.นิทรรศ ๘ ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา” ณ อาคาร หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,161
ปีนี้
29,404
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด