“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

พิธีประดับพระเกี้ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,465
ปีนี้
8,333
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด