“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
645
ปีนี้
49,765
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด