“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพการดำรงตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมที่ 4 ห้องแห่งความรู้ ณ หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,162
ปีนี้
29,405
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด