“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ฟอสเลียน, ลิซ. 2564. ทำงานกับคนต้องใช้อารมณ์ให้เป็น แปลจากเรื่อง No Hard Feelings โดย อริสา  บุญช่วย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 282 หน้า. 295 บาท.

 

เคยมีความเชื่อว่า อย่าใช้อารมณ์ในที่ทำงานหรือในการทำงานกับคนอื่นๆ
เก็บอารมณ์ไว้ให้มิดชิดที่สุดถึงจะเรียกว่า "มืออาชีพ" แต่ No Hard Feelings
ค้านว่าความเชื่อนั้นไม่จริง! คนเราเป็นมนุษย์ย่อมหลีกเลี่ยงอารมณ์รู้สึกไม่ได้
จะดีกว่านั้นถ้าเรา “ใช้ความรู้สึกให้เป็น” เพราะจริงๆ แล้วความรู้สึกนำพาเราไป
สู่ความสำเร็จได้เช่นกัน หนังสือเล่มนี้แนะนำว่า ในการทำงานกับคนอื่น
อารมณ์แบบไหนที่ควรโยนทิ้งไป อารมณ์แบบไหนควรเก็บงำไว้ และ
แบบไหนที่ควรแสดงออกมาเพื่อที่จะทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผ่านกลยุทธ์อย่างเช่น จงหวั่นไหวให้ถูกเรื่อง จำไว้ว่าอารมณ์ไม่ใช่ข้อ
เท็จจริง รู้สึกคลั่งไคล้งานตัวเองให้น้อยหน่อย เป็นต้น โดยมีพื้นฐานมาจาก
หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและจิตวิทยา รวมถึงประสบการณ์ด้านการพัฒนา
องค์กรของผู้เขียน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณแสดงตัวตนที่ดีที่สุดออกมาในการ
ทำงานทุกๆ วันทำงานกับคนใครว่าใช้อารมณ์ไม่ได้ จริงๆ แล้วอารมณ์คืออาวุธ
ถ้าคุณเก็บหรือใช้มันให้เป็นงานสำเร็จได้อย่างที่คุณไม่คาดคิด!

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,158
ปีนี้
29,401
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด