“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ไดโกะ, เมนทอลลิสต์. 2564. สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต โดย หนึ่งฤทัย  ปราดเปรียว. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 203 หน้า. 235 บาท.

 

         การมีคอนเน็กชั่นดี จะช่วยเพิ่มระดับความสุขและเปิดโอกาสให้คุณมากมาย แต่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าคอนเน็กชั่นเป็นเรื่องของคนพูดเก่ง ชอบเข้าสังคมเท่านั้น จริงๆ แล้วมนุษย์อินโทนเวิร์ตก็สร้างความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมได้ โดยใช้เสน่ห์เฉพาะตัวอย่างการถนัดฟังมากกว่าพูด ประเมินสถานการณ์เก่ง และเห็นรายละเอียดมากกว่าคนอื่น "สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต" เล่มนี้ ได้รวมสุดยอดเทคนิคสร้างคอนเน็คชั่นที่จะทำให้คุณได้ติดต่อกับคนเก่ง ๆ หรือคนที่จะเพิ่มโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ รายได้ หรือช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น หนังสือขายดีอีกเล่มของ Mentalist Daigo นักเขียนหนังสือเเนวจิตวิทยาชื่อดังของญี่ปุ่นที่มียอดขายหนังสือรวมกว่า 3 ล้านเล่ม

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,156
ปีนี้
29,399
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด