“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คิมจูฮวัน. 2564. ยืนหยัดได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แปลจากเรื่อง Resilience โดย อาสยา  อภิชนางกูร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 220 หน้า. 235 บาท.

 

         เราอยู่ในยุคที่ผู้อยู่รอดไม่ใช่ฝ่ายที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นฝ่ายที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ "Resilience" หรือ ความสามารถที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเผชิญความล้มเหลว แล้วกลับสู่จุดสมดุลของชีวิต จึงเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องมี หนังสือเล่มนี้จะพาคุณทำความเข้าใจกับนิยามของคำ ๆ นี้ พร้อมแบบทดสอบวัดว่า คุณมีทักษะการฟื้นตัวจากความล้มเหลวในระดับไหน และนำเสนอวิธีปฏิบัติโดยใช้พลังทางบวก เพื่อที่ว่าต่อให้จะล้มสักกี่ครั้ง คุณก็พร้อมที่จะเด้งตัวเองกลับมาได้เสมอ...

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,161
ปีนี้
29,404
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด