“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

วจนธร  ตันติธารทอง. 2563. ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1-2 = Grammaire. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วัชรินทร์ พี.พี.. 116 หน้า. 390 บาท.

 

        รวบรวมขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนได้ฝึกฝน และทบทวนไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาฝรั่งเศสได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับสำหรับทุกคนที่อยากเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส และอยากทบทวนไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเนื้อหาในเล่ม มี 18 บทเรียนพร้อมวีดีโออธิบาย ฟรี! ทุกหัวข้อออนไลน์ บน YouTube หรือบนเว็บไซต์ www.ohlalakabtangmo.com 115 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และคำศัพท์มากกว่า 800 คำ พร้อมคำแปล

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
643
ปีนี้
49,763
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด