“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เทพชัย โชติมณี. 2563. 360 Concepts in Biology Part 1-2. กรุงเทพฯ: กรีน ไลฟ์ พริ้นดิ้ง เฮ้าส์จำกัด. 272 หน้า. 285 บาท.

 

          สรุปเนื้อหาครอบคลุมวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรในระดับ ม.ปลาย พร้อมเชื่อมโยงเนื้อหาที่สำคัญในระดับชั้นปีที่ 1 ครอบคลุมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาอย่างละเอียดจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวม 40 ฉบับ ทั้ง Entrance, A-NET, PAT 2 และวิชาสามัญ ภาพประกอบวาดเองกว่า 300 ภาพ ที่มีสีสันงามทั้งเล่ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำได้ดียิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
670
ปีนี้
49,790
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด