“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ทวีป วรดิลก. 2565. ประวัติศาสตร์จีน เล่ม 1-2. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 713 หน้า. 1600 บาท.

 

         เริ่มด้วยเนื้อหาก่อนประวัติศาสตร์กล่าวถึงราชวงศ์โจว ในเนื้อหาจะมีความเกี่ยวข้องอยู่กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตํานานเรื่องเล่า อันเป็นไปตามแนวทางของประวัติศาสตร์ทั่วไปที่ศึกษาเรื่องราวสมัยบรรพกาลเหมือนกันทั่วโลก กล่าวต่อมาถึงยุคอาณาจักรเป็นสมัยที่จีนและแผ่นดินจีนปกครองด้วยราชวงศ์ต่าง ๆ มีผู้นําสูงสุดเป็นจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ ซึ่งกินเวลาร่วมกันยาวนานนับพันปี
         และช่วงสุดท้าย คือ ยุคสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐที่มีประชาชนคนธรรมดารวมตัวกันเปลี่ยนแปลงการปกครอง และขึ้นบริหารบ้านเมืองภายใต้อำนาจที่ผลัดเปลี่ยนกันหลายกลุ่มหลายเหล่าและหลายอุดมการณ์ความคิด กระทั่งสุดท้าย เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือก็มาจบลงตรงที่ การบริหารการปกครองจีนในสมัยของ เติ้งเสี่ยวผิง ผู้นําอันกลายเป็นตํานานคนหนึ่งของชาวจีน ผู้เปลี่ยนแปลงแผ่นดินมังกรที่เคยต้องประสบกับความยุ่งยากมาสู่การเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออก ความโดดเด่นของหนังสือ \"ประวัติศาสตร์จีน\" เล่มนี้ ที่มีเหนือกว่าใครคือ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์จีนที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่มีในเมืองไทย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
629
ปีนี้
49,749
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด