“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

แม็กคีโอน, เกร็ก. 2565. คนเก่งคิดง่าย ไม่คิดยาก แปลจากเรื่อง Effortless โดย พรรณรวี  อกนิษฐาภิชาติ. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. 250 หน้า. 250 บาท.

 

         เมื่อคิดเป็น ทุกอย่างจึง “ง่าย” ตั้งแต่แรก เมื่อคิดซับซ้อน การลงมือทำก็จะยากและใช้เวลามาก ส่งผลให้ต้องพยายามอย่างหนัก  แต่ได้ผลลัพธ์ที่น้อยลง เมื่อคิดให้ง่าย การลงมือทำก็จะง่ายดายในทุกขั้นตอน ผลก็คือ คุณจะเหนื่อยน้อยลง แต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น แล้วคุณจะคิดให้ยุ่งยากซับซ้อนไปเพื่ออะไร? ค้นพบวิธีคิดที่ช่วยให้คุณทำทุกอย่างในชีวิตได้ง่ายขึ้น จากผู้เขียนที่เป็นที่ปรึกษาของ Apple, Google, Facebook และ Twitter

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,008
ปีนี้
15,617
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด