“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ซุสแมน, เจมส์. 2565. Work ประวัติศาสตร์แห่งการทำงาน (ไปทำไม) แปลจากเรื่อง Work A History of How We Spend Our Time โดย เขมลักษณ์  ดีประวัติ. กรุงเทพฯ: โซเฟีย อมรินทร์ แอนด์ พัลลิชชิ่ง. 403 หน้า. 395 บาท. 

 

         งานนิยามเรา ตัดสินสถานะของเราในสังคม บงการทิศทางชีวิตและการใช้เวลาของเรา คำถามของเล่มนี้คือ เราถูกกำหนดมาให้ทำงานหนักขนาดนี้จริงเหรอ บรรพบุรุษของเราตั้งแต่ยุคหินเป็นต้นมา เกิดมาเพื่อทำงานแบบเราไหม? และโลกจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ยอมให้งานมีบทบาทสำคัญขนาดนี้? "เจมส์ ซัสแมน" พาเราไปหาคำตอบ ผ่านรูปแบบการทำงานนับแต่แรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตบนโลก จนถึงปัจจุบัน และยุคแห่งโรบอตในอนาคต ด้วยความรู้ลึกซึ้งและบูรณาการระหว่างมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ ฟิสิกส์ ฯลฯ เขาจะทำให้เราเข้าใจว่าแก่นแท้ของการเกิดเป็นมนุษย์คืออะไร...
        จุดประสงค์เล่มนี้คือเพื่อรวบรวมและสะท้อนจิตวิญญาณคนหลายพันรุ่นที่เป็นนักสร้างและนักลงมือทำ ผู้คนที่พึงพอใจให้มือที่เกียจคร้านและใจที่อยู่ไม่สุขของตนได้มีงานทำในฐานะผู้รับใช้แสนซื่อสัตย์ของเจ้าวายร้ายเอนโทรปี หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ระบุว่าควรต้องปฏิบัติอะไรอย่างไร เพราะอีกจุดมุ่งหมายของเราคือการแสดงสัมพันธภาพของมนุษย์กับงานในความหมายที่กว้างที่สุด ซึ่งมีความสำคัญในระดับรากฐานมากกว่าที่เคนส์เคยจินตนาการไว้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,509
ปีนี้
67,490
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด