“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อนวัช  ประดิษฐ์ศิลป์ (อะนะ). 2565. การแวะพักระหว่างทางไม่ได้ทำให้จุดหมายอยู่ห่างกว่าเดิม. กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง. 167 หน้า. 235 บาท.

 

         ท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว หากได้แวะพักอารมณ์ พักหัวใจ และพักทบทวนตัวเองผ่านเรื่องราวต่าง ๆ อาจทำให้เราระมัดระวังมากขึ้น หรือพบทางที่จะทำให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม... "การแวะพักระหว่างทาง ไม่ได้ทำให้จุดหมายอยู่ห่างกว่าเดิม" เป็นหนังสือที่จะพาผู้อ่านได้ย้อนนึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว กลายเป็นความทรงจำ เรื่องราวจากความสัมพันธ์ เรื่องราวจากความสำเร็จ รวมไปถึงเรื่องราวที่ควรบอกแก่ตัวเราเอง เพราะบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจ ว่าเราจะเลือกอยู่กับปัจจุบันอย่างไร

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,541
ปีนี้
47,614
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด