“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โค้ชเยียร์ เพชรลักษณ์ สิทธิเดชสมบัติ. 2565. รู้งี้ เลิกอ้วนไปนานแล้ว = (IF Intermittent Fasting). กรุงเทพฯ: พราว. 200 หน้า. 250 บาท.

 

          IF หรือ Intermittent Fasting คืออะไร? การอดอาหารเหรอ การจำกัดเวลาการกินเหรอ การลดน้ำหนักเหรอ... จริงๆ แล้วรายละเอียดของการทำ IF นั้นมีมากมายกว่าการอดอาหารหรือการจำกัดเวลากิน มันรวมไปถึงการวางแผนการกิน การเลือกอาหารที่ควรจะกิน ปริมาณที่เหมาะกับแต่ละคน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้แนะนำไว้แล้วอย่างละเอียด โดย "โค้ชเยียร์" ผู้เชี่ยวชาญด้าน IF การทำ IF อย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดีอย่างยั่งยืน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,520
ปีนี้
47,593
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด