“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นพพิชญ์  ประหวั่น. 2565. ศัพท์ HSK ระดับ 1 ระบบใหม่. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย. 516 หน้า. 295 บาท.

 

         ด้วยระบบการสอบวัดระดับความรู้กาษาจีนกลาง (HSK) ระบบใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับเป็น 9 ระดับ หนังสือ "ศัพท์ HSK ระดับ 1 ระบบใหม่" จึงจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง เพิ่มคลังคำศัพท์ ความรู้และความเข้าใจในการจดจำคำศัพท์ เพื่อนำไปใช้ในการสอบได้จริง
         เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำศัพท์ระดับพื้นฐาน 500 คำ เรียงลำดับตามตัวอักษรพินอิน a-z มีคำอ่านพินอิน คำอ่านภาษาไทย และบอกชนิดของคำ พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจการใช้คำต่างๆซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำสอบการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิผล

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
10,657
ปีนี้
52,423
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด