“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สมาพร  สุขสำอางค์. 2560. คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฉบับเตรียมสอบวัดระดับหรือศึกษาด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: I Love CU. 742 หน้า. 345 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆ ของภาษาญี่ปุ่นควรรู้ ซึ่งคำศัพท์แต่ละคำนั้นจะประกอบไปด้วย ตัวอักษรโรมันจิ ตัวอักษรฮิรางานะ และตัวอักษรคันจิ โดยเรียงลำดับตามพยัญชนะการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น ด้วยการใช้ตัวอักษรโรมันจิในการเทียบเสียงอ่าน ทำให้ง่ายต่อการค้นหาความหมาย นอกจากนี้มีตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในแต่ละคำ เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการนำคำศัพท์ต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ของบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างแม่นยำ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,516
ปีนี้
47,589
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด