“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

บ้านข้าง ๆ. 2565. เราต่างมีเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงใครบางคน. กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง. 223 หน้า. 265 บาท.

 

บางครั้งเราฟังเพลงเดียวกันแต่กลับรู้สึกแตกต่างกัน
บางเพลงพอได้ฟังในช่วงหนึ่งของชีวิตรู้สึกแบบหนึ่ง
พอเวลาผ่านไปเปิดฟังอีกครั้งกลับรู้สึกอีกแบบการกลับ
มาของบ้านข้างๆ กับผลงานเล่มที่สาม ที่ผสานความเป็น
นักเขียนและศิลปินที่หลงรักในเสียงดนตรีเข้าด้วยกัน
ความเรียงที่นำเสนอมุมมอง ความรู้สึก ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
บทเพลง 2 อัลบั้ม คือ Ordinary thing that stay forever
(2019) และ Hello Neighbors (2020) ที่จะพาผู้อ่านออก
เดินทางไปสำรวจความรู้สึกผ่านตัวอักษร พร้อมกับเปิด
เพลงคลอไปด้วย

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
10,711
ปีนี้
52,477
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด