“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุทิน  พูลสวัสดิ์. 2558. ACHIEVE TOEFL iBT with MP3. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี. 318 หน้า. 530 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามการสอบ "TOEFL iBT" รูปแบบใหม่ คือ Internet-Based Test (iBT) โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 4 ส่วน คือ Reading Listening Speaking และ Writing พร้อมเทคนิค กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ เจาะลึกข้อสอบข้อสอบแต่ละส่วนอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมศัพท์ TOEFL iBT ที่ออกสอบบ่อยๆ ตั้งแต่ A-Z เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,498
ปีนี้
67,479
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด