“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ซูจิน, รา. 2564. TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Reading 10 ชุด 1000 ข้อ แปลโดย พริมขวัญ  โกมลมนัส. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 665 หน้า. 650 บาท.

 

         ลุยข้อสอบโทอิคให้พร้อมก่อนสอบ คว้า 990 คะแนนเต็มได้ไม่ยาก หนังสือเก็งแนวข้อสอบ TOEIC ที่ออกตรง และเฉลยละเอียดที่สุด รวมข้อสอบ TOEIC Reading เทรนด์ใหม่ล่าสุด แนะนำแนวข้อสอบแต่ละพาร์ท เก็งความยากง่ายระดับเดียวกับข้อสอบจริงจัดข้อสอบเสมือนจริงมาให้จุใจถึง 10 ชุด 1000 ข้อ พยากรณ์ข้อสอบล่วงหน้าจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทุกปี เฉลยละเอียดสุด ๆ มีแปลไทย ระบุว่าข้อสอบจะวัดเรื่องอะไร ช่วยทบทวนคำศัพท์ และแนะนำศัพท์เพิ่มเติมที่อาจจะมีในข้อสอบ เจาะลึกเหตุผลในการตอบแต่ละข้ออย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเฉลยละเอียดที่สุด
        TOEIC (Test Of English for International Communication) คือ การทดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,501
ปีนี้
67,482
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด