“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อี กี แทก. 2560. ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC แปลจากเรื่อง TOEIC : LC RC 1000 Questions โดย อารดา. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 503 หน้า. 450 บาท.

 

        ข้อสอบ TOEIC นั้นจริง ๆ ไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด เป็นข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความสามารถในการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์และปรับใช้ได้ในสำนักงานธุรกิจ แม้ว่าการฝึกฝนเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานสำหรับข้อสอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่การฝึกหัดจดจำจุดสำคัญ รูปแบบข้อสอบ การแก้โจทย์ กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ และวิธีออกข้อสอบนั้นก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้สอบได้คะแนนเต็ม

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,427
ปีนี้
40,000
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด