“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ชัง, จอห์น. 2563. All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking โดย กฤตธนา  ไวยธิรา. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 447 หน้า. 990 บาท.

 

         การสอบ "IELTS" คืออะไร IELTS (International English Language Testing System) คือการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้านได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ที่จัดขึ้นในศูนย์สอบกว่า 900 แห่ง จาก 135 ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้สอบกว่า 2,000,000 คนต่อปี อาจกล่าวได้ว่า IELTS เป็นหนึ่งในการสอบเพื่อประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับนานาชาติประเภทหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
         แม้แต่คนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สอบ TOEIC ได้ 900 คะแนน เมื่อสอบ IELTS ก็ยังต้องใช้เวลาเตรียมตัวและทบทวนอย่างน้อย 3-6 เดือน ด้วยเหตุนี้ หากต้องการสั่งสมทักษะภาษาอังกฤษตามกำหนดเวลาที่ศูนย์สอบ IELTS กำหนด ผู้เรียนต้องศึกษาคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทั้ง 4 ด้าน (IELTS Reading, IELTS Writing, IELTS Listening, IELTS Speaking) ให้แตกฉานจึงจะประสบความสำเร็จในการสอบได้ โดยเฉพาะหัวข้อ IELTS Essay นั้น ผู้สอบต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ หากไม่ฝึกฝนมากพอ หัวข้อนี้อาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้สอบได้
         หนังสือเล่มนี้ "All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว" เป็นเครื่องมือช่วยติว IELTS ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้เวลาน้อย เป็นตำราที่มีการจัดระเบียบเนื้อหาอย่างดี ช่วยเตรียมความพร้อมก่อนสอบและทำ IELTS score ให้ได้คะแนนดี เหมาะกับคนที่เริ่มต้นสอบครั้งแรกรวมถึงคนที่อยากพัฒนาคะแนน IELTS ให้ได้สูงขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,498
ปีนี้
67,479
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด