“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

วันวิชิต  บูรณะสิทธิพร. 2565. ผ่านฉลุย ตะลุย TOEFL ITP. กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์. 255 หน้า. 315 บาท.

 

         คู่มือเตรียมสอบ TOEFL ITP เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์การศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ อัดแน่นด้วยเทคนิคการทำข้อสอบแต่ละส่วน พร้อมแบบทดสอบ 4 ชุด และเฉลยอย่างละเอียดเสมือนเรียนในห้องเพิ่มความมั่นใจด้วยการเจาะลึกแนวข้อสอบที่พบบ่อย พิชิตเป้าหมาย ทำข้อสอบครบทันเวลา

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,506
ปีนี้
67,487
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด