“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กิตติ์  จิรติกุล. 2562. สอบติดพิชิต TOEFL iTP. กรุงเทพฯ: บุ๊คเฟิสท์. 286 หน้า. 399 บาท.

 

         "สอบติดพิชิต TOEFL iTP" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบ TOEFL iTP ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยเทคนิคและข้อสอบครบทุก Part ทุก Section ไม่ว่าจะเป็น Listening, Structure and Written Expression และ Reading Comprehension รวมทั้งแนวข้อสอบจริงจุใจถึง 5 ชุด พร้อมเฉลย และ CD ภาค Listening ครบครัน เหมาะสำหรับสมัครเรียนหรือสอบหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง โรงเรียนนานาชาติทั่วไป ปริญญาโทและเอก หลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรปกติ ชิงทุนการศึกษา Fulbright ของอเมริกา สอบเข้าทำงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับนานาชาติ สายการบิน และอื่น ๆ อีกมากมาย
         TOEFL iTP (Institutional Testing Program) คือข้อสอบ TOEFL แบบ Paper-based ที่ทั่วโลกยอมรับ ว่าเป็นแม่แบบในการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งยังใช้อยู่ในเมืองไทยและอีกหลายประเทศ ในฐานะตัวเลือกหนึ่ง แม้ว่าจะมีข้อสอบ TOEFL iBT ออกมาแล้วก็ตาม

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,509
ปีนี้
67,490
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด