“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เทิร์นเนอร์, เจน. 2565. พิชิตข้อสอบเสมือนจริง IELTS Reading Practics ตัวอย่างข้อสอบ 8 ชุด โดย ภัณฑิรา  วรานุเคราะห์โชค (ครูจิ๊บ). กรุงเทพฯ: อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์). 141 หน้า. 239 บาท.

 

         ข้อสอบ IELTS มีสองประเภทซึ่งก็คือ เชิงวิชาการ (Academic) และแบบทั่วไป (General Training) บางส่วนของแบบทดสอบแต่ละส่วน เช่น ส่วนการพูดและการฟัง จะเหมือนกัน ส่วนของการสอบการอ่านเชิงวิชาการ จะทดสอบทักษะและกลยุทธ์ในการอ่านหลากหลายรูปแบบ แบบทดสอบทักษะการอ่านบางรูปแบบให้คุณอ่านเพื่อหาข้อมูลโดยรวม เช่น ความเข้าใจทั่วไป หรือความหมายโดยรวม ข้อสอบบางชุดมีคำถามให้คุณอ่านเพื่อหาประเด็นสำคัญในบทความ บางครั้งคุณยังต้องเก็บอ่านรายละเอียด หรือข้อมูลเฉพาะ หรือบางครั้งต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผลในบทความ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,497
ปีนี้
67,478
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด