“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ณัฐวรรธน์  กิจรัตนโกศล. 2566. คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New TOEIC Listening & Reading Test. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส. 200 หน้า. 240 บาท.

 

         หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำ พร้อมเฉลย 200 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟังและการอ่าน อิงรูปแบบข้อสอบใหม่ TOEIC 2020 พร้อมคอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ อธิบายครบทุกข้ออย่างละเอียด พร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสามารถนำไปใช้ในการเรียน การสอน หรือการทำงานได้อีกด้วย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,499
ปีนี้
67,480
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด