“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ทีมวิชาการและการตลาดแผนก InterHub. 2566. IELTS Vocab Journey 500 ศัพท์ฮิต พิชิต IELTS 7. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โอเพ่นดูเรียน. 300 หน้า. 490 บาท.

 

         สรุปศัพท์ที่ต้องรู้เพื่อคะแนน IELTS 7  อ่านง่ายใช้ทำข้อสอบได้ทั้ง 4 skills เทคนิคจำศัพท์ขั้นเทพพร้อมตัวอย่างประโยคพร้อมใช้ แบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบ IELTS จริง Study Plan ฟิตศัพท์ พร้อมสอบใน 30 วัน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,402
ปีนี้
75,702
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด