“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สมาน  แก้วไวยุทธ. 2564. 80 จุดเน้น ชีววิทยา ห้องแพทย์. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง. 500 หน้า. 345 บาท.

 

         รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบ ชีววิทยาห้องแพทย์ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน และเตรียมสอบแข่งขัน โอลิมปิก (สอวน. ชีววิทยา) ทุกระดับชั้นอีกด้วย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,342
ปีนี้
76,642
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด