“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คณาจารย์. 2566. แนวข้อสอบ A-Level 9 วิชาหลัก (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 299 หน้า. 399 บาท.

 

         A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง ครบทั้ง 9 วิชาหลักในเล่มเดียว ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของทุกวิชา โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามจริง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,390
ปีนี้
76,690
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด