“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โรจน์ฤทธิ์  โรจนธเนศ. 2558. My Chemistry Book The Intermediate. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงสมุดคงเจริญ. 297 หน้า. 380 บาท.

 

         สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาเคมี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ชวนติดตาม พร้อมโจทย์ปัญหาและตัวอย่างประกอบหลากหลาย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเคมีได้มากขึ้น ถ่ายทอดจากผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชาเคมีมานานกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาเคมี รวมทั้งผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมสอบเคมีในระดับต่างๆ ทั้งสอบประจำภาค สอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสอบชิงทุน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,402
ปีนี้
75,702
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด