“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ณัฐ  อุดมพาณิชย์. 2562. ยุทธวิธีแก้ปัญหาโจทย์ยาก : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 25 พ.ศ.. กรุงเทพฯ: สถาบันสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ SYNTAX. 834 หน้า. 390 บาท.

 

         รวบรวมแนวข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ไว้มากกว่า 1,000 ข้อ ซึ่งมากพอที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ที่ยากและซับซ้อนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,421
ปีนี้
75,721
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด