“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คัง, หยู้ฮวา. 2564. สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เอบิช อินเตอร์ กรุ๊ป. 222 หน้า. 350 บาท.

 

         ปัจจุบันการติดต่อเชื่อมโยงของคนชาติต่างๆ ในโลกมีเพิ่มมากขึ้นทุกที โลกที่เคยกว้างใหญ่ก็เหมือนจะเล็กลงทันที ด้วยเหตุผลนี้ภาษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อ 50 ปีก่อนคนส่วนมากอาจจะปฏิเสธภาษาอังกฤษมาแล้ว แต่เราก็พบว่าภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญมากในชีวิตของเรา และประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครคิดว่าคอมพิวเตอร์จะมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเราขนาดนี้ และในปัจจุบันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเพิ่มโอกาศและทางเลือกในชีวิตของคุณ ภาษาจีนจะเป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้เลย แบบเรียนภาษาจีนชุดนี้ แต่งขึ้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เน้นที่การสนทนา แบบฝึกหัดที่หลากหลาย และการนำไปใช้ได้จริง เป็นแบบเรียนภาษาจีนที่มียอดจำหน่ายสูงสุดชุดหนึ่ง ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์และผู้แปลได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน เพื่อให้เป็นประโยชน์และเข้ากับบริบทของผู้เรียนชาวไทยยิ่งขึ้น ทั้งนี้แบบเรียนยังมีเสียงประกอบ ที่ท่านผู้อ่านสามารถสแกนได้จาก QR code ที่ปกด้านใน เืพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองภาษาจีนไม่ได้ยากเกินกว่าจะเรียนรู้ ขอเพียงคุณมีความตั้งใจจริง แล้วคุณจะพบว่าโอกาสและทางเลือกในชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปด้วยหนังสือเล่มนี้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,337
ปีนี้
76,637
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด