“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สายันต์  ไพรชาญจิตร์. 2555. อารยะพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว = Prosperity of Phayao at Wiang Bua Kiln Complex. กรุงเทพฯ: สมาพันธ์. 308 หน้า. 500 บาท.

 

- พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาโบราณบ้านบัว
- เครื่องถ้วยพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว
- ชุมชนบ้านบัวเหมือนดั่งแกงแคหลากพ่อหลายแม่มาอยู่รวมกัน
- เมืองโบราณเวียงบัว เก่าก่อนสมัยพญางำเมือง ทุกวันนี้ยังมีเพียงตำนาน
- การทำมาหากิน
- ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมชุมชน
- พิธีเลี้ยงผีอาฮักหลวง
- ภูมิปัญญาพ่ออุ๊ยปั๋น หมอเมืองหมอมนต์ของชุมชนบ้านบัว
- ภูมิปัญญาจักสาน
- ฅนเฒ่าจักสาน สร้างตำนานสะเป๊าะหีควาย
- โบราณคดีชุมชนของฅนบ้านบัว
- เพราะทุกฅนช่วยกันจึงมีพิพิธภัณฑ์ที่บ้านบัว
- ยุวโบราณคดีชุมชน ผู้ร่วมสร้างสรรค์งานขุดค้นตอนกลางคืน
- พ่อจันทร์ เฉพาะธรรม ผู้อภิบาลพิพิธภัณฑ์เตาโบราณบ้านบัว
- พ่ออุ๊ยแต๋ง ตำนานเดินได้ของบ้านบัว
- ความประทับใจของฅนเคยไปบ้านบัว

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,402
ปีนี้
75,702
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด