“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นาวี  รังสิวรารักษ์. 2566. ชีวิตที่มีคุณค่า. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มติชน. 255 หน้า. 245 บาท.

 

          ใครที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก มีประสบการณ์ชีวิตอย่างหลากหลาย ย่อมมีภาษีดีกว่าคนที่ไม่มีหรือมีน้อย คำถามที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรเราจะมีประสบการณ์ชีวิตมากหรือหลากหลายได้ คำตอบคือ “การอ่านวรรณกรรมชีวิต” หรือการเรียนรู้ชีวิตในทางลัด สามารถช่วยให้มีประสบการณ์อันหลากหลายได้ เพราะในวรรณกรรมชีวิตของแต่ละคน ย่อมมีลีลาชีวิตทั้งด้านการต่อสู้ชีวิต การประสบความสำเร็จ ความพ่ายแพ้ หรือในด้านความรักต่างๆ ฯลฯ “ชีวิตที่มีคุณค่า”                                                                                          เล่มนี้มีคุณค่า ที่จะช่วยให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีงามและหลากหลาย ด้วย เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมและบันทึก เรื่องราวชีวิตของบุคคลระดับแนวหน้าของสังคมไทย ไว้ถึง 12 ท่านด้วยกัน อาทิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ดร.ป๋วย อิ้งภากรณ์, อจ.เฟื้อ หริพิทักษ์, รงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นต้น โดยเฉพาะการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้เพิ่มเรื่องราวของ “นักสู้ผู้ไม่ถอยให้เผด็จการ” ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ ไว้ด้วยก็หวังว่า  “ชีวิตที่มีคุณค่า” เล่มนี้จะให้คุณค่าที่ดีงามแก่ ทุกๆ ท่าน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,326
ปีนี้
76,626
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด