“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ดวงเด็ด  ย้วยความดี. 2565. เขียนอย่างไรวิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กู้ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์แพคเกจจิ้งกรุ๊ป. 296 หน้า. 295 บาท.

 

          ผู้แต่งตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เพื่อให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุด สำหรับ การทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยในระดับต่าง ๆ หากแต่เป็นความตั้งใจที่ ต้องการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นเพื่อนข้างกาย เป็นดาวนำทาง และเป็นเสมือนกำลังใจที่จะให้นักวิจัยมือใหม่ได้ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ความรู้ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือก ที่สามารถเลือกทำความเข้าใจและนำมาใช้หรือเลือกที่จะทำความเข้าใจแต่ไม่นำมาใช้ ไม่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติในทุกเรื่อง แต่หากผู้วิจัยต้องการแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์ ที่ไม่ซับซ้อนและมีแบบให้เดินตาม บนการคิดวิเคราะห์ที่มีตัวตนของผู้วิจัย มั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยมือใหม่ได้โชว์เหนือ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,402
ปีนี้
75,702
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด