“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ณัฐ  อุดมพาณิชย์. 2560. SYNTAX สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดี ๆ ที่ต้องทำก่อนเดินเข้าห้องสอบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ Nutty Professor. 272 หน้า. 180 บาท.

 

         รวบรวมข้อสอบดีๆ จากหลายสนามสอบทั่วโลกเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปจากแนวโจทย์เดิมๆ ที่เคยเจอมาแล้วและช่วยเปิดมุมมองการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ฉีกแนวจากวิธีทั่วไปที่เคยทำมา อันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำโจทย์และสามารถหาลู่ทางทำข้อสอบที่มีความยากได้ แม้ไม่เคยจะเห็นลักษณะโจทย์แบบนั้นมาก่อนก็ตาม

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,384
ปีนี้
75,684
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด