“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กองบรรณาธิการสถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ. 2565. หนังสือสรุปเนื้อหาทุกวิชา TCAS เกณฑ์ใหม่ สำหรับ DEK66-67. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ดีพร้อมวิทยา. 377 หน้า. 490 บาท.

 

         จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่น้อง ๆ ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยในเล่มเป็นการรวบรวมแนวข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ที่ตรงกับแนวข้อสอบจริงมากที่สุด มีเฉลยที่แสดงวิธีทำอย่างละเอียดครบทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,392
ปีนี้
75,692
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด