“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ณัฐวรรธน์  กิจรัตนโกศล. 2566. คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New TOEIC Listening & Reading Test. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส. 205 หน้า. 240 บาท.

 

         คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ NEW TOEIC Listening & Reading Test
แนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำ 200 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟังและการอ่าน
เฉลยพร้อมอธิบายคำศัพท์และเทคนิคการทำโจทย์แต่ละประเภทอย่างละเอียด
เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถนำไปใช้ในการเรียน การสอบ หรือการทำงานได้อีกด้วย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,394
ปีนี้
75,694
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด