“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

หวังชงหลีว์. 2565. อารยปัญญาจีน. กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน. 781 หน้า. 995 บาท.

 

        อารยปัญญาจีน’ หนังสือแนวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนที่แปลจากฉบับภาษาจีน ชื่อ ?ได้รับคัดเลือกเป็น “หนังสือดีของจีน” ผู้เขียนคือ หวังชงหลีว์ นักประพันธ์ชาวจีนที่มีชื่อเสียง แปลโดย ชาญ ธนประกอบ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางของผู้เขียนที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศจีน บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของท้องถิ่นต่างๆ พาผู้อ่านย้อนยุคไปเรียนรู้เหตุการณ์ความเป็นไปในช่วงเวลาและบุคคลต่างๆ ในประวัติศาสตร์จีน ที่นับเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดกลุ่มหนึ่งในการแสดงถึงจิตวิญญาณ วัฒนธรรม และอื่นๆ ที่หล่อหลอมอารยปัญญาจีน ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นจีนในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,343
ปีนี้
76,643
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด