“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เล่า ชวน หัว. 2566. สี่ยอดหญิงงามจีน. กรุงเทพฯ: ปันปัญญา พับลิชชิ่ง. 180 หน้า. 145 บาท.

 

            มีคำกล่าวว่า... "สตรีแบกฟ้าไว้ครึ่งหนึ่ง" แต่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีการจดจารีกเรื่องราวของสตรีไว้ไม่มากนัก เมื่อเทียบจำนวนกับบุรุษ และที่น่าสังเกตอย่างน่าเสียดายคือสตรีซึ่งถูกจารีกถึงนั้นมักเน้นในเรื่องความสวยงามเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและส่วนมากใช้ลักษณะนั้นค่อนไปทางที่ไม่ค่อยดีนักจนกระทั่งกลายเป็น1 ใน 36 กลยุทธ์คือคลหญิงงาม-เหม่ยเหยินจี้ คือใช้สตรีเป็นเหยื่อในการช่วงชิงอำนาจหรือผลประโยชน์และเมื่อสตรีผู้นั้นถูกใช้ให้ไปปฏิบัติการตามแผนจนสำเร็จลุล่วงแล้วมักไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักหรือเคราะห์ร้ายกว่านั้น มักจะจบไม่สวย ม้วยไม่งาม ทั้งที่เธอต้องใช้ความสวยงามไปเป็นเครื่องสังเวย ให้กับแผนปฏิบัติการนั้น รับผมเองนั้น ไม่เคยคิดตีค่าของสตรีไว้เพียงแค่การใช้รูปดำเนินการตามแผนใด ไม่ว่าในทางดีหรือร้าย จึงได้เขียนหนังสือ เล่มนี้ขึ้นมาในทัศนะของผมเองซึ่งมีข้อแตกต่างจากหญิงงาม ในทัศนะที่ท่านอาจเคยพบมา

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,422
ปีนี้
75,722
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด