“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

แวน รอย, เอ็ดวาร์ด. 2565.ก่อร่างเป็นบางกอก แปลจากเรื่อง Siamese Melting Pot โดย ยุกติ  มุกดาวิจิตร. กรุงเทพฯ: มติชน. 526 หน้า. 480 บาท.

 

         เสน่ห์อันล้ำค่าของบางกอก ไม่ได้อยู่ที่เอกลักษณ์แบบไทยๆ แต่คือดินแดนที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม คือดินแดนที่พบกับความแปลกใหม่ได้ในทุกฉากทัศน์ อันเป็นส่วนผสานจากอัตลักษณ์ข้ามหลากวัฒนธรรม บางกอกในวันนั้นคงไม่อาจเป็นกรุงเทพฯ ในวันนี้ได้ หากปราศจากพลังประกอบสร้างจากพหุชาติพันธุ์อันแตกต่าง ย่านน่ามองใกล้บ้านของคุณอาจซุกซ่อนไว้ซึ่งประวัติศาสตร์น่าสนเท่ห์ ร่วมสืบเสาะและสังเกตการณ์ไปกับ “Siamese Melting Pot ก่อร่างเป็นบางกอก” ผลงานด้านมานุษยวิทยาจากนักวิชาการผู้มากประสบการณ์ Edward Van Roy “สิ่งที่ผมคิดแต่แรกว่าไม่ได้มีความพิเศษใดนอกเสียจากเป็นย่านกลางเมืองเรียบง่าย แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความหลากหลายอันโดดเด่นที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ลี้ลับ”

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,390
ปีนี้
76,690
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด