“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โดชิ, รัช. 2566. เกมพลิกโลก : ยุทธศาสตร์เปลี่ยนขั้วอำนาจจากอเมริกาสู่จีน แปลจากเรื่อง The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order โดย ณัฐยา  สินตระการผล. กรุงเทพฯ: แอร์โรว์. 487 หน้า. 480 บาท.

 

         การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมีมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ซึ่งเป็นการแย่งชิงตำแหน่งแกนนำในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด และในตอนนี้ลุกลามมาถึงการจัดระเบียบโลกใหม่ ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจใหม่อย่างจีนต้องการแทนที่สหรัฐอเมริกา ในฐานะชาติมหาอำนาจผู้ครองอำนาจนำหรือการครองความเป็นเจ้า (Hegemony) โดยไม่ต้องทำการศึก แต่ใช้รูปแบบการควบคุมอย่างกว้างๆ
         "รัช โดชิ" นำเสนอเรื่องราววิวัฒนาการมหายุทธศาสตร์ของจีนในแบบที่แปลกใหม่ โดยชี้ให้เห็นเหตุผลที่ชวนเชื่อได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจีน เกิดจากการประเมินแนวโน้มสมดุลอำนาจของโลกร่วมกันของพรรคคอมมิวนิสต์ โดยความพยายามรุกคืบเพื่อแทนที่สหรัฐอเมริกา และการเปลี่ยนโฉมหน้าของระบบทั่วโลกนั้น เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ "สีจิ้นผิง" จะเข้ามามีอำนาจ และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปแม้หลังจากสี จิ้นผิงจะหมดอำนาจไปแล้วก็ตาม นี่คือหนังสือที่ผู้นำและผู้กำหนดนโยบายทุกคนต้องอ่าน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,375
ปีนี้
76,675
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด