“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

มิอุระ, ยะซึซิ. 2565. หยุดอาการปวดหลัง ขาชา เพียงเข้าใจโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ โดย กิ่งดาว  ไตรยสุนันท์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 182 หน้า. 225 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ เกิดจากโครงสร้างของโพรงกระดูกสันหลังแคบลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ทำให้เส้นประสาทที่อยู่ภายในถูกกดทับและได้รับความเสียหาย ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังหรือปวดชาที่ขา
ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงควรตรวจให้พบโรคตั้งแต่เนิ่นๆ และใช้
วิธีรักษาอย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้จะอธิบายสาเหตุของโรค อาการที่สำคัญ
กระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษาตามอาการ รวมถึงคำแนะนำเรื่องการผ่าตัด
เพื่อรักษาให้หายขาด อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
นั้นดีกว่าการรักษา การออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต
จะช่วยป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,388
ปีนี้
75,688
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด