“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุรพล  ดำริห์กุล. 2566. ประวัติศาสตร์และศิลปะอยุธยา. นนทบุรี: เมืองโบราณ. 350 หน้า. 490 บาท.

 

         เป็นการเสนอเรื่องราวของบ้านเมืองก่อนที่จะมาเป็นกรุงศรีอยุธยาและประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งประวัติการเข้ามาของพระพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับรูปแบบ และพัฒนาการของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นมุมมองประวัติศาสตร์และศิลปะของกรุงศรีอยุธยาในอีกมิติหนึ่ง ผู้เขียนคาดหวังว่าเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคม และอัตลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมของกรุงศรีอยุธยามากยิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,382
ปีนี้
75,682
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด