“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โออึม. 2565. บนโลกนี้เราคือมนุษย์ต่างดาว โดย มินตรา  อินทรารัตน์.กรุงเทพฯ: พิคโคโล อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง. 229 หน้า. 295 บาท.

 

         เรื่องราวของมนุษย์ (ต่างดาว) ห้าคนที่มีปมหลังชีวิตแตกต่างกัน เดินทางมาเจอกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านพักที่หมู่บ้านฮันซา ประเทศปากีสถาน ในเย็นวันหนึ่ง
ทั้งห้าคนตกลงกินอาหารเย็นร่วมกัน หนึ่งในนั้นเสนอให้เล่นเกมชื่อว่า "เกมมนุษย์
ต่างดาว" ในเกมจะมีคนกำหนดสถานการณ์และตัวเลือกสองข้อให้ทุกคนเลือก ฝั่ง
ไหนมีคนเลือกน้อยกว่าจะกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวและถูกลงโทษให้ดื่มเหล้า แต่ละ
ตอนของหนังสือจะมีคำถามในเกมเพียงตอนละหนึ่งข้อเท่านั้น เมื่อผลโหวตออกมา
แล้วว่าใครเป็นมนุษย์ต่างดาว แต่ละคนก็จะอธิบายถึงสาเหตุที่เลือกตัวเลือกนั้นๆ
ทีละคน บางคนก็โกหกและอ้างเหตุผลอื่นขึ้นเพราะไม่อยากบอกความจริงในใจให้
คนอื่นรู้ แต่สุดท้ายแล้วก็จะตระหนักได้ถึงความรู้สึกของตัวเอง ด้วยการบรรยายความ
รู้สึกอย่างคลุมเครือ ไม่ได้บอกตรงๆ ว่าตัวละครรู้สึกสุขหรือเศร้า

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,408
ปีนี้
75,708
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด