“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กุลคิม. 2566. ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไปฉันก็ไม่ยอมแพ้ โดย ชุลีวรรณ  ไหลเจริญ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 189 หน้า. 245 บาท.

 

          วินาทีที่เราเกลียดตัวเองก็จะไม่มีใครซักคนบนโลกชอบเรา เราต้องเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนเราต่างก็มีแสงสว่างประกายในใจแต่ความเคยชินทำให้เรามองข้ามแสงนั้นไปถ้าเราติดอยู่ในบ่วงแห่งการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ก็จะสูญเสียทุกอย่าง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,424
ปีนี้
75,724
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด