“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

มูเระ, โยโกะ. 2566. อะพาร์ตเมนต์บำบัดใจ โดย สิริพร  คดชาคร. กรุงเทพฯ: แซนด์วิช. 205 หน้า. 270 บาท.

 

         ทุกสิ่งจะเติบโตงอกงามได้ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเองเมื่อบ้านไม่ใช่เซฟโซน และการงานทำให้รู้สึกว่าชีวิตช่างว่างเปล่า “เคียวโกะ” พนักงานบริษัทวัย 45 จึงลาออกจากงานและย้ายออกจากบ้านเกษียณอายุตัวเองก่อนเวลา มาใช้ชีวิตด้วยเงินเก็บเท่าที่มีอยู่ในอะพาร์ตเมนต์เก่าราคาประหยัดที่มีชื่อว่า “เรือนแรมดอกเร็งเงะ” แล้วชีวิตกับเหล่าคนผู้แปลกแยกในที่พักซึ่งมีต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมการตั้งคำถามถึงการทิ้งและเก็บ สิ่งที่ให้คุณค่าจริงแท้แก่ชีวิตและความหมายของบ้านที่แท้จริง
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,343
ปีนี้
76,643
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด