“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อาศรมสยาม-จีนวิทยา. 2557. ศัพท์จีนนอกตำรา. กรุงเทพฯ : ตถาตา. 151 หน้า. 100 บาท.

 

        "ศัพท์จีนนอกตำรา" เล่มนี้ ยังคงเป็นรูปแบบการนำเสนอเช่นเดียวกับ "พูดจีนให้ได้ดั่งใจ" โดยสืบทอดเจตนารมณ์ที่มุ่งให้ชาวไทยสามารถเข้าถึงภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รวมทั้งถ่ายทอดความคิดเเละความรู้สึกของตนให้ชาวจีนรับรู้ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมเข้าถึงความหมายเเละความนัยของการสื่อสารเสมือนเจ้าของภาษาอีกด้วย

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
694
ปีนี้
53,467
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด