“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ศศี  พงศ์สรายุทธ. 2553. ดนตรีตะวันตก ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 212 หน้า. 210 บาท.

 

          ดนตรีตะวันตก : ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก เป็นตำราที่กล่าวถึงเฉพาะประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเฉพาะในยุคสมัยทางดนตรีช่วงยุคบาดรกและยุคคลาสสิกเท่านั้น โดยได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์โดยทั่วไปของทั้งสองยุค รวมทั้งลักษณะเด่นและตัวอย่างรูปแบบบทประพันธ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในดนตรียุคบาโรกและยุคคลาสสิก เนื่องจากบทประพันธ์เพลงยุคทั้งสองนี้เป็นที่นิยมในการนำมาบรรเลงกันอย่างกว้างขวาง จึงได้แนะนำบทประพันธ์เพลงที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์บางบทไว้ โดยเฉพาะบทที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตกมาพอสมควร จะช่วยให้เข้าใจดนตรีตะวันตกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
691
ปีนี้
53,464
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด